W sklepie internetowym Aquaphor:

Dzbanki Amethyst i Time Epoka Lodowcowa tutaj.

W sklepach Auchan, RTV Euro AGD, Stokrotka, Aldik, My Center, Ledi:

Dzbanki Amethyst i Time Epoka Lodowcowa tutaj.

W marketach budowlanych PSB Mrówka:

Dzbanek Time Epoka Lodowcowa tutaj.

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń +48 22 870 24 32
/resources/core/images/logo-top.png

Regulamin

Regulamin Otwartego ogólnodostępnego publicznego konkursu twórczego „Epoka Lodowcowa. Mocne uderzenie”Otwarty ogólnodostępny publiczny konkurs twórczy „Epoka Lodowcowa. Mocne Uderzenie”

Z dniem 30.08.2016 r. w regulaminie konkursu „Epoka Lodowcowa. Mocne uderzenie” wprowadza się następujące zmiany:


3. Czas trwania konkursu


3.1. otrzymuje brzmienie

„Termin konkursu: od 1 maja do 31 października 2016 roku.”

3.2. Termin podsumowania i publikacji wyników konkursu: do 15 listopada 2016 roku, przekazanie nagrody głównej odbędzie się do 20 grudnia 2016 roku.

6. Miejsce, termin oraz sposób prezentacji wyników konkursu


6.1. otrzymuje brzmienie
„Zdjęcia prac (modele oryginalnych statków kosmicznych z figurką Scrata z opakowania promocyjnego) mogą być zgłaszane do udziału w konkursie w terminie od 1 maja do 31 października 2016 roku za pośrednictwem konkursowej strony internetowej ice.aquaphor.pl.”

9. Tryb podsumowania konkursu, wyłonienia zwycięzców i ogłoszenia wyników konkursu

9.1. otrzymuje brzmienie

"Głosowanie widzów" kończy się 31 października 2016 roku o godzinie 23:59 czasu miejscowego.”
Pozostałe zapisy w regulaminie nie podlegają zmianie.


1. Pełna nazwa konkursu

Otwarty ogólnodostępny publiczny konkurs twórczy „Epoka Lodowcowa. Mocne Uderzenie”.

2. Organizator konkursu

Nazwa: Westaqua Distribution OU

Adres prawny: L. Tolstoi 2A Sillamäe 40231

Numer rejestrowy: 12023472

VAT (KMKR): EE101611712:

SWEDBANK AS

IBAN: EE672200221051000281

SWIFT kod/BIC: HABAEE2X

3. Czas trwania konkursu

3.1. Termin konkursu: od 1 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

3.2. Termin podsumowania i publikacji wyników konkursu: do 15 września 2016 roku, przekazanie nagrody głównej odbędzie się do 20 grudnia 2016 roku.

3.3 W przypadku, jeśli zwycięzca konkursu nie zgłosi się po nagrodę główną i nagroda główna nie będzie przekazana w terminie wskazanym w punkcie 3.2. z winy zwycięzcy konkursu, wówczas zwycięzca konkursu traci prawo do jej otrzymania. Odpowiedzialność za terminowe przekazanie danych do wysyłki nagrody leży po stronie zwycięzcy konkursu. Partner i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzekazanie nagrody zwycięzcy z winy zwycięzcy konkursu.

4. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej i Serbii, w tym osoby niepełnoletnie (od 14 do 18 lat - za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych; w imieniu małoletnich prace na konkurs powinni przesyłać ich rodzice bądź opiekunowie prawni), na terytorium, których prowadzona jest sprzedaż detaliczna produktów (dzbanków filtrujących), oznaczonych znakiem towarowym AQUAPHOR ®, w specjalnym opakowaniu promocyjnym „Epoka Lodowcowa. Mocne Uderzenie”. Ilość opakowań promocyjnych —
20 000 sztuk.

5. Praca wysyłana na konkurs (istota zadania)

5.1. Na konkurs należy przysłać oryginalny model statku kosmicznego, wykonany przez uczestnika konkursu z dowolnych materiałów. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest obecność na zdjęciu konkursowym modelu statku kosmicznego z figurką Scrata, wyciętą z opakowania promocyjnego dzbanka filtrującego AQUAPHOR „Epoka Lodowcowa. Mocne Uderzenie”.

5.2. Praca wysyłana na konkurs musi mieć formę zdjęcia wykonanego modelu. Zdjęcie pracy, wysłanej na konkurs, powinno być wykonane zgodnie z następującymi wymogami:

  • format — *.jpg;
  • rozdzielczość – nie mniej niż 800x800 pikseli;
  • rozmiar – nie więcej niż 10 MB;
  • model statku kosmicznego dla Scrata powinien być zamieszczony na środku zdjęcia i zajmować nie mniej niż 40% całości zdjęcia;
  • na zdjęciu razem ze statkiem kosmicznym powinna znajdować się figurka Scrata, wycięta z opakowania promocyjnego Aquaphor.

6. Miejsce, termin oraz sposób prezentacji wyników konkursu

6.1. Zdjęcia prac (modele oryginalnych statków kosmicznych z figurką Scrata z opakowania promocyjnego) mogą być zgłaszane do udziału w konkursie w terminie od 1 maja do 31 sierpnia 2016 roku za pośrednictwem konkursowej strony internetowej ice.aquaphor.pl.

6.2. Osoba, która chce wziąć udział w konkursie, powinna zarejestrować się jako uczestnik konkursu na stronie konkursowej, podając w formularzu rejestracyjnym następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • telefon kontaktowy (potrzebny do kontaktu z uczestnikiem konkursu w przypadku wygranej);
  • adres e-mail (na który będzie wysłana wiadomość, zawierająca wszelkie informacje ze wskazaniem dalszych działań w celu potwierdzenia rejestracji i który będzie wykorzystany jako nazwa użytkownika do konta konkursowego);
  • hasło (które będzie wykorzystane w celu uzyskania dostępu do konta konkursowego).

Wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracyjnym jest obowiązkowe. W przypadku niewypełnienia przez uczestnika któregoś z pól, zgłoszenie konkursowe jest nieważne. Osoba, posługująca się w konkursie nieprawdziwymi danymi, zostaje zdyskwalifikowana z konkursu w przypadku wykrycia tego faktu.

Wysyłając formularz rejestracyjny, osoba zgłaszająca swój udział w konkursie potwierdza zapoznanie się z regulaminem konkursu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym na wykorzystanie środków zautomatyzowanych.

Po wysłaniu na stronie formularza rejestracyjnego przez osobę, zgłaszającą swój udział w konkursie na jej adres mailowy, podany w formularzu rejestracyjnym, zostaje wysłana wiadomość, zawierająca wszelkie informacje, dotyczące zakończenia procesu rejestracji.

6.3. Zarejestrowany uczestnik konkursu otrzymuje dostęp do konta, gdzie może dodać swoje prace konkursowe. Ilość prac, które jeden uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie, jest nieograniczona. W konkursie oceniana jest wykonana praca – model oryginalnego statku kosmicznego zawierający figurkę Scrata, wyciętą z opakowania promocyjnego), a nie autor pracy, czy zdolności fotograficzne autora. Każda praca prezentowana jest za pomocą jednego zdjęcia. Zdjęcie może zawierać wiele różnych kątów pracy, jednak ich ilość powinna pozwolić na ocenę wykonanej pracy.

Edycja zdjęć przed dodaniem na stronie może być wykonana przez uczestnika konkursu bezpośrednio na stronie konkursowej. Dodane przez uczestnika konkursu zdjęcie pracy trafia do moderatora. Moderator sprawdza przesłane przez uczestnika dane osobowe oraz pracę pod względem zgodności z regulaminem konkursu. W przypadku akceptacji przez moderatora pracy i jej zdjęcia, zostaje ona opublikowana na stronie, o czym moderator powiadamia uczestnika; w przypadku, jeśli z jakiegoś powodu praca zostaje zdyskwalifikowana, moderator powiadamia o tym uczestnika konkursu drogą mailową, wysyłając szczegółowe informacje, dotyczące dyskwalifikacji (powiadomienie uczestnika konkursu oraz przekazanie mu wszelkich informacji, dotyczących dyskwalifikacji jego pracy z konkursu drogą mailową na adres mailowy, podany przez uczestnika konkursu podczas rejestracji).

6.4. Po zakończeniu konkursu Organizator nie zwraca uczestnikom zamieszczonych na stronie zdjęć wykonanych prac. Wszystkie prawa do zdjęć konkursowych, zamieszczonych na stronie przez uczestników należą do Partnera i Organizatora.

7. Kryteria i ocena wykonanych prac

7.1. Ocena wykonanych prac odbywa się poprzez rezultatów prac dokonywana jest poprzez „głosowanie widzów”. Glosowanie odbywa się na stronie konkursowej.

7.2. Do głosowania dopuszczone są wszystkie osoby fizyczne. W celu weryfikacji autentyczności głosujących powinni być oni zarejestrowanymi członkami sieci społecznościowej Facebook (www.facebook.com).

7.3. Każdy głosujący ocenia wykonane prace, biorąc pod uwagę własne kryteria estetyczne.

7.4. Każdy głosujący może oddać głos na nieograniczoną ilość prac, pod warunkiem, że jeden raz głosuje na jedną pracę.

7.5. Wyniki głosowania publikowane są na stronie konkursowej w czasie rzeczywistym.

8. Nagrody

8.1. Nagrody główne – trzech pierwszych uczestników, których prace konkursowe uzyskają największą liczbę głosów w trakcie „głosowania widzów” otrzyma po jednym 55-calowym telewizorze.

8.2. Kolejnych pięćdziesięciu uczestników, których prace konkursowe uzyskają największą liczbę głosów podczas „głosowania widzów”, otrzymuje, jako nagrodę torbę obiadową, rakietę lub piłkę plażową z bohaterami filmu „Epoka Lodowcowa. Mocne Uderzenie”.

9. Tryb podsumowania konkursu, wyłonienia zwycięzców i ogłoszenia wyników konkursu

9.1. "Głosowanie widzów" kończy się 31 sierpnia 2016 roku o godzinie 23:59 czasu miejscowego.

9.2. Po zakończeniu głosowania widzów Organizator konkursu sprawdza wyniki głosowania pod kątem ustalenia ostatecznych wyników konkursu. W przypadku zaobserwowania sztucznego zawyżenia głosów oddanych na daną pracę („nakręcenie głosów”), praca zostaje zdyskwalifikowana.

9.3. Jednocześnie Organizator konkursu sprawdza wszelkie dane osobowe, podane przez uczestników konkursu podczas rejestracji na stronie, których prace zebrały największą ilość głosów. Prace zgłaszane do udziału w konkursie, zawierające wysłane na konkurs z fikcyjnymi danymi zostają zdyskwalifikowane.

9.4. Po zakończeniu sprawdzania wyników głosowania wyniki ostateczne zostają opublikowane na stronie konkursowej.

9.5. Nagroda główna zostaje przyznana uczestnikowi konkursu, który zbierze największą liczbę głosów w „głosowaniu widzów”.

10. Tryb i terminy przekazania nagrody głównej

Uhonorowanie nagrodą główną zwycięzców konkursu odbywa się przez Organizatora w trybie i terminie, który zostanie ustalony bezpośrednio z każdym ze zwycięzców konkursu po powiadomieniu go o wygranej drogą telefoniczną, na numer telefonu podany podczas rejestracji na stronie konkursowej.

Odpowiemy na Państwa pytania
+48 22 870 24 32